ЖАЛБА от Председателя на ААРЗ „ОЛИМПИЙ ПАНОВ“

ДО:

МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ

РАБОТИ НА Р. БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

НА Р. БЪЛГАРИЯ

Началника на Отбраната

Главния секретар на МВР

Председателя на СОСЗР

ЖАЛБА

от Председателя на АСОЦИАЦИЯТА НА АРТИЛЕРИСТИТЕ И РАКЕТЧИЦИТЕ ОТ ЗАПАСА „ОЛИМПИЙ ПАНОВ“ и на нейния УС - ген. м-р /з/ инж. ВЪЛЧО ФОТЕВ

Г-н Министър,

С настоящата жалба Ви информираме, че зачестиха случаите на отказ от удължаване срока на разрешителните за носене и съхранение на късо цевно оръжие на запасните офицери, служили в Българската армия от началниците на РПУ. Считаме това за безпрецедентен акт на враждебност към хора, в чиито ръце е било тежкото въоръжение на България, към хората доказали своето родолюбие и спазване на законите на Република България! Всичко би било в реда на нещата, ако успоредно с тези откази, не се даваха и разрешителни за носене и съхранение на късоцевни оръжия на лица, които са полуграмотни, а някои от тях и нарушаващи законите на Република България! Вярвам, че това е недоразумение, което Вие, г-н Министър, ще прекратите!

Като се надяваме на Вашето чувство за чест и достойнство,

Оставаме

С уважение

Ген. м-р /з/ инж.:               /п/            

(В. ФОТЕВ)

24. 11. 2018 г.

гр. София