Заседание на Общото събрание

                                                   Уважаеми колеги,

 

От името на УС на сдружение Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса "Олимпий Панов" /ААРЗ Ол. Панов"/и неговия председател, имам удоволствието да Ви поканя да присъствате на първото за новия есенно-зимен оранизационен сезон заседание на Общото събрание. Същото ще се проведе на 18. 10. 2018 г.  /Чт/, от 16:00 ч. в зала 1 на ЦВК. 
Дневен ред:

1. Информация по създаването и функционирането на ААРЗ "Ол. Панов", като наследник на клуб РВ и А "Ол. Панов",  и гласуване за:
1.1. Одобрение на дейността на УС по нейната регистрация в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдиетои съгласието им да бъдат членове на сдружение Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса „Олимпий Панов“ /ААРЗ „Ол. Панов“/, като продължител на доскоро съществуващия Клуб РВ и А „Олимпий Панов“.
1.2. Присъединяване на към ЦС на СЗОСЗР като колективен член със статут на национално  /или
 условно приравнен поне на областно/ ниво.
  2. Представяне книгата на полк. /з/ Славчо Янков.
3. Информация на ген. м-р /з/ В. Върбанов - зам.-председател на ЦС на СОСЗР, по решаване на казусите с пенсиите, здравното осигуряване  и социалното подпомагане на запасното воинство.
4. Съобщаване датата, часа и мястото за провеждане на честването на 140 г. българска артилерия - на 25. 10. 2018 г. /Чт/ от 16:00 ч., също в зала 1 на ЦВК.
  Моля, носете снимка /паспортен формат/ за регистрационната Ви карта в новото сдружение.