Функционални задължения

 1. Почетен Председател на клуба- генерал-лейтенант Димитър Желев Тодоров
  Наблюдава и координира дейността на Управителния съвет, участва в планирането, организирането и провеждането на мероприятията на Клуба в съответствие с годишния план.
 2. Председател на Управителния съвет -  ген. м-р Вълчо Фотев
  Координира дейността на заместник председателите и секретарите на клуба, връзките с други сродни на РВ и А организации в страната с приоритет Търговище, Асеновград и Бургас, и работата със спомоществуватели на клуба и социалната дейност.
 3. Заместник председател на Управителния съвет по организационната и медийната дейности,– доц. полковник Иван Гюргаков.
  Отговаря за организационната и военнонаучната работа и представянето на клуба в електронната медия. При отсъствие или заетост на председателя то  представя на съвещанията на Столичната организация. Обновява интернет страницата на  клуба. Координира работата със сродните клубове на РВ и А в Шумен и Хасково.
 4. Секретар на клубния съвет –полковник Христо Христов
  Отговаря за организационната, военнопатриотичната работа и социалната дейност на клуба. Планира годишната и ежемесечна работа на клуба. Работи с подрастващите от СОУ в ж.к. ,,Младост”. Координира работата със сродните клубове на РВ и А в Плевен и София - област.
 5. Член на Управителния съвет – полковник Гълъб Гълъбов
  Работи в направление на организационната работа и контактите с бизнеса, военнопатриотичните и граждански организации и привличане на спомоществователи на клуба. Координира работата със сродните клубове на РВ и А в Самоков и Пазарджик.
 6. Член на клубния съвет – полковник  Димитър Сретенов
  Работи в направление на военнонаучната работа, международните връзки с колеги от запаса и резерва и привличане на спомоществуватели на клуба. Координира работата със сродните клубове на РВ и А от Самоков и Плевен.
 7. Член на Управителния съвет – полковник Георги Сакарев
  Работи в направление на организационната работа и финансовата дейност. Архивира протоколите от проведените заседания на Управителния съвет и събрания на клуба. Касиер на клуба. Координира работата по воденето на книгата с историята на клуба и със сродните клубове на РВ и А от Карлово и Благоевград.
 8. Член на Управителния съвет – полковник Атанас Петков
  Работи в направление на организационната работа и дейността на Управителния съвет и клуба с подрастващите , международните връзки и контакти със сродни организации от рода войска. Дублира оповестяването на членовете на клуба за предстоящите мероприятия на клуба. Координира работата със сродните клубове на РВ и А от  Стара Загора и Дупница.
 9. Член на Управителния съвет – полковник Александър Генков
  Работи в направление на организационната работа и дейността на Управителния съвет и клуба с подрастващите, контактите с общинското ръководство и кмета на район ,,Младост”.

Функционалните задължения са приети на заседание на Управителния съвет на Клуба с протокол № 2 от 12.02.2014 г.