Видео

 
 
 

 

Моделите на п-к Дишко Иванов ВНВАУ-Шумен

ТВ Шyмен "Седянка" от 07-04-2017

   
 

 

 Музейна експозиция за Катедра 18

 на ВНВАУ, Шумен.

 

 

 Откриване на експозицията за  Катедра 18.

 

 50 години от първата бойна стрелба

 на 46-та арбр-Самоков.

 

 Последна бойна стрелба на 101-ви

 КОРДн с ТРК 9К52 „Луна-М”.

 

 50 години от първата бойна стрелба

 на 76-та фрбр-Телиш.

 

 

 Радио Шумен. Репортаж по случай 65 години ВНВАУ-Шумен.