Възпоменателен очерк по случай 50 години от един строго секретен показ - 28 юни 1968

ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ОЧЕРК ПО СЛУЧАЙ 50 ГОДИНИ ОТ ЕДИН СТРОГО СЕКРЕТЕН ПОКАЗ-28 ЮНИ 1968

/Извадки от книгата с настоящото заглавие/

o.з. подполковник д-р инж. Андон дончев

Настоящият възпоменателен очерк се посвещава на 50-тата годишнина от Показа на новопостъпилото ракетното въоръжение в БНА пред отговорните ръководни държавни, партийни и управленски кадри, организиран от министъра на НО-армейски генерал Добри Маринов Джуров през м. юни 1968 г., по време на който офицери, сержанти, старшини, войници и матроси се представят отлично. Показът е осъществен под формата на комплекс от тактически учения с бойни стрелби на някои от родовете войски, въоръжени с ракетни комплекси.

През периода 1966-1971 г. генерал-лейт. Кирил Димов Косев е заместник-министър на народната отбрана по бойната подготовка. Като такъв през есента на 1967 г. предлага на тогавашния министър на народната отбрана армейски генерал Добри Маринов Джуров да се включи в Заповедта по оперативната и бойна подготовка на БНА за учебната 1967-1968 г. и Организационните указания към нея провеждането на Показ на постъпилото ракетно въоръжение в съединенията и частите на някои от родовете войски към видовете въоръжени сили на БНА пред отговорните ръководни държавни, партийни и управленски кадри.

Целта на този Показ е да се покаже пред държавните, партийните и стопански ръководители на НРБългария състоянието на БНА и да се видят постигнатите високи бойни възможности на БНА на базата на приетото ново съвременно ракетно въоръжение в БНА, като резултатите от този показ да дадат основание на министъра на НО да изиска отпускането на допълнителни средства за БНА и най-вече съдействие от страна на стопанските ръководители по места за битовото устройване на военнослужещите в отделните гарнизони.

Отговорността за провеждането на Показа е изключително голяма. За първи и последен път на територията на България се организира Показ под формата на тактико-специални учения на ракетните войски, въоръжени с оперативно-тактически ракетен комплекс Р-170 8К11 „земя-земя” с нанасяне на реални ракетни удари с бойни ракети „земя-земя” по обекти на разстояние от 155-160 km. До този момент и след това всички пускове на ракети с оперативно-тактическо предназначение са извършвани на Площадка 71 на 4-ти Централен държавен полигон на министерството на отбраната на СССР – „Капустин Яр”.

Показани са и стрелби със зенитно-ракетен коплекс С-75 „Двина” / „земя-въздух”/ и стрелба с ракета С-2 от Брегови противокорабен ракетен комплекс 4К87 „Сопка” „бряг-море”.

 

                                      
                          

Пускова установка 8У218 „Тюлпан” с натоварена ракета Р-11М от ОТРК Р-170 8К11

 

 

06,00 ч на 28.06.1968 г. Участие на 66 арбр в първия пуск на Първия ядрен удар /ПЯУ/ на фронта.

Пуск на оперативно-тактическа ракета Р-11М от ОТРК Р-170 8К11, изстреляна от 4 сбатр на 66 арбр-гр. Ямбол от стартова позиция в района на с. Веселие,община Приморско, област Бургас по време на Показа на ракетното въоръжение в БНА пред държавните, партийните и стопански ръководители на страната, състоял се на 28.06.1968 г. Нанесеният ракетен удар е оценен на оценка „Отличен”. Командир на 66 арбр е полк. Христо Гатев Иванов

Един час по-късно в 07,00 ч 2 сбатр и 6 сбатр от 56 арбр участват във втория пуск на ПЯУ на фронта, като нанасят групов ракетен удар с две оперативно-тактически ракетиР-11М по обект, намиращ се на разстояние 155 км също в акваторията на Черно море в района на гр. Балчик.

            

             

07,00 ч на 28.06.1968 г. Участие на 56 арбр във втория пуск на ПЯУ на фронта.

Групов пуск на две оперативно-тактически ракети Р-11М от ОТРК Р-170 8К11, изстреляни от 2 сбатр и 4 сбатр на 56 арбр-гр. Карлово от стартови позиции в района на с. Ясна Поляна, община Приморско, област Бургас по време на Показа на ракетното въоръжение в БНА пред държавните, партийните и стопански ръководители на страната, състоял се на 28.06.1968 г. Нанесените ракетни удари са оценени на оценка „Отличен”. Командир на 56 арбр е полк. /ген.-майор/ Марин Минков Мермерски

 

                        

 

 

Стартови позиции на 4 сбатр на 66 арбр и на 2 сбатр и 6 сбатр на 56 арбр, от които са нанесени ракетните удари с оперативно-тактически ракети Р-11М от ОТРК Р-170 8К11 по време на Показа на ракетното въоръжение в БНА пред отговорните държавни, партийни и стопански ръководители на страната, състоял се на 28.06.1968 г.

Показът преминава на два етапа, като първият етап стартира под формата на тактико-специални учения, предшествани с инпекторска проверкана 56 арбр и 129 апртб, а вторият етап включва същинските стрелби с ракетните комплекси, като са изстреляни 3 ракети Р-11М от ОТРК Р-170 8К11, от които: една е подготвена от 130 апртб и изстреляна от 66 арбр и две са подготвени, като една от техническа батарея на 129 апртб и една от техническа батарея на 56 арбр и са изстреляни от 56 арбр, описани по-горе, както и с участието в Показа на по-късен етап на 66 арбр и 130 апртб.

Отлична е стрелбата на 25 камчийски зенрдн с ракета В-750 (1Д) от ЗРК С-75 „Двина” „земя-въздух” от стартови позиции в района на с. Шкорпиловци, област Варна, по движеща се морска цел.

 

                        

Пускова установка СМ-90 със зенитна управляема ракета 5Я23 от ЗРК СА-75 „Двина”, подготвена и изстреляна от 25 камчийски зрдн с командир подп. Драган Стоянов Митов.

Показът приключва с пуск на ракета С-2 от Брегови противокорабен ракетен комплекс 4К87 „Сопка” „бряг-повърхност” от позиции в местността „Родни Балкани”, област Варна, като целта, представляваща кораб-мишена е поразена на 100% и получената оценка е „Отличен”.

                       

                        

 

Пуск на ракета С-2 от Брегови противокорабен ракетен комплекс 4К87 „Сопка” „бряг-повърхност”, подготвена и изстреляна от обррдн с командир полк. Йордан Петров Няголов

Тактико-специалното учение завършва успешно без инциденти и допринася изключително много за издигане авторитета и самочувствието на българските ракетчици.

Резултатът от този Показ дава основание на министъра на НО да поиска и получи допълнителни средства от държавния бюджет за БНА и най-вече за подобряване битовите условия в поделенията, както и за отпускане на допълнителни жилища от градския фонд за офицерите и сержантите в отделните гарнизони.

Впоследствие, след направения задълбочен анализ се оказва, че провеждането на пускове на ракети с оперативно-тактическо предназначение от територията на НР България от една страна е финансово неизгодно, поради големите усложнения и плащания, свързани с изискванията на Международното морско право, Международната конвенция за въздухоплаване, и от друга страна - за възможността на вероятния противник да разкрие и придобие информация за нашето ракетно въоръжение.

Голяма е заслугата за успешното преминаване на Показа на ръководния състав на МНО: министъра на НО-армейски генерал Добри Маринов Джуров, зам. министъра на НО по бойната подготовка-генерал л-т Кирил Димов Косев, зам. министъра по въоръжението и техниката-генерал-л-т Август Христов Кабакчиев, зам.министъра на НО по тила-генерал-м-р Герман Димитров Германов, коменданта на МНО-генерал-м-р Тодор Иванов Дачев и др.

Също така голяма е заслугата за организирането и подготовката на пусковете на: командващия ПВО и ВВС-генерал-полк. Славчо Стаменов Савов- Трънски, командващия ВМФ-вицеадмирал Иван Добрев Стоянов, командващия РВ и А-БНА-генерал-м-р Димитър Желев Тодоров, командващия 2-ра армия-генерал л-т Мирчо Асенов Стойков, командващия 3-та армия-генерал-л-т Тенчо Димитров Папазов, началника на отдел „Бойна подготовка на Ракетните войски, той и Контролна група”-МНО-полк. Кольо Баев Кавалджиев, командира на 56 арбр-полк. Марин Минков Мермерски, командира на 66 арбр-полк. Христо Гатев Иванов, началника на 129 апртб-полк.Петко Димитров Лазаров, началника на 130 апртб-полк.Емил Спасов Иванов, командира на 25 камчийски зрдн-подполковник Драган Стоянов Митов, командира на отделния брегови ракетен дивизион-полковник Йордан Петров Няголов и др.