За нас

Почетен председател на УС

О.з. Генерал лейтенант Димитър Желев Тодоров

Дата на раждане: 21  ноември 1921 г.

gen leit todorov

 

Военно образование и квалификация:
- 1968 г – Слушател във ВА на ГЩ на Съветската армия;
- 1958 г – Слушател във ВА „Г.С.Раковски”;
- 1956 г – Слушател във Военно техническата академия;
- 1949 г – Слушател във ВОАШ в СССР;
- 1945 г – Слушател курсант в НВУ „Васил Левски”;
- 1945 г – Едномесечен курс за политически офицери с. Лъджене.

Средно образование: 1940 г – Мъжка реална гимназия „Иван Вазов” гр. Стара Загора.

Следдипломна квалификация:
- 1973 г – Курс по изучаване на нова техника в СССР;
- 1962 г – Курс във ВУЗ на Съветската армия;
- 1961 г – Курс във ВУЗ на Съветската армия;
- 1952 г – Курс във Военно техническата академия;
- 1950 г – курс за командири на артилерийски полкове;

Професионална кариера:
- 1978 г – Заместник главен инспектор към инспектората на МНО;
- 1973 г – Началник на управление „Ракетни войски и артилерия” в Командването на Сухопътните войски;
- 1964 г – Командващ на артилерията в БНА;
- 1963 г – Началник на артилерията в БНА;
- 1960 г – Началник на щаба на Командване на артилерията в БНА;
- 1959 г – Началник на катедра „Артилерия”, във ВА „Г.С.Раковски”;
- 1954 г – Началник щаб на артилерията на 3 армия;
- 1953 г – Заместник командващ на самостоятелен корпус;
- 1952 г – Командващ на артилерията на 2 МСД;
- 1951 г  – Заместник командир на артилерията в Кавалерийската дивизия;
- 1950 г – Началник на отдел „Бойна подготовка” в Командването на артилерията на БА;
- 1950 г – Командир на артилерийски полк;
- 1949 г – Временен командир на артилерийски полк;
- 1946 г – Помощник командир на артилерийски дивизион;

Езикови познания:  Руски език.