За нас

О.з. Полковник Георги Костадинов Сакарев

КАСИЕР НА ААРЗ И ЧЛЕН НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

resize 20140309075528 sakarevДата на раждане: 18.11.1955 г

Военно образование и квалификация:

  • 1985 – 1987 г. - ВА “Г.С. Раковски”, гр. София;
  • 1973 –1977 г. - ВНВАУ „Г.Димитров”, гр. Шумен

Гражданска специалност: Инженер по експлоатация и поддръжка на ЕИМ.

Средно образование: 1973 г.

О.з. Полковник Атанас Георгиев Петков

 ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ААРЗ

resize 20140304064200 petkov

Дата на раждане: 05.07.1951 г.

Военно образование и квалификация:
- 1991 - 1994 г – ВА ”Г.С.Раковски” Командно-щабна, оперативно-тактическа, Ракетни войски и Артилерия;
- 1971 - 1976 г -  ВНВАУ ”Г.Димитров, гр. Шумен, профил земна артилерия.

Гражданска специалност:  Инженер „Технология на машиностроенето” степен „магистър”.

Средно образование: 1970 г - 22-ра гимназия” Г.С.Раковски” Стара Загора.

О.з. Полковник Димитър Сретенов Димитров

 ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ААРЗ

resize 20140309075842 dimitrov

 

Дата на раждане: 12.04.1949 г

Военно образование и квалификация:
- 1982 г - ВА „Г.С.Раковски”, гр. София;
- 1974 г - ВНВАУ „Г.Димитров”, гр. Шумен.

Гражданска специалност: Инженер по експлоатация и поддръжка на ЕИМ

Средно образование: 1969 г – Техникум по механотехника гр София;

младши сержант /з/ инж. ЛЮБЧО ЙОРДАНОВ ГАЙДАРОВ

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ААРЗ

Дата на раждане: 26. 10. 1946 г.

Военно образование и квалификация:

1967 г.– подел. 20880, школа за младши сержанти;

1967 г. –Оператор радиометрист III клас на РЛС

Гражданско образование и специалност:

1974 г. – ВМЕИ „Ленин“ - София, магистър

електроинженер,проектант, специализирал в

проекти за технологична автоматизация на процесите в ТЕЦ и АЕЦ