РАКЕТНО УРАВНЕНИЕ С ЕДНО КИТАЙСКО НЕИЗВЕСТНО

Автор: о.з. п-к, доцент, д-р Гергин Гергинов

ВСИЧКИ СТАТИИ НА АВТОРА 

03.02.2019 08:24 167 преглеждания 1 коментар/а

На 12 декември 2001 г. президентът Джордж Буш младши декларира, че САЩ едностранно излизат от Договора за ограничаване на системите за противоракетна отбрана (ПРО). От гледна точка на стратегическата стабилност на планетата това не беше правилна стъпка, но президентът на САЩ постъпи достойно и не обвини никого за това. САЩ обявиха, че от 2 февруари 2019 г. прекратяват изпъленнието на задълженията си по Договора за ликвидиране на ракетите с малка и средна далекобойност /ДРМСД/ и започват процедура по излизане от него. Същевременно предлагат сключване на нов договор за ракетите с малка и средна далекобойност с участие и на други страни. Те отново ултимативно „дадоха” възможност на Русия през следващите шест месеца да прекрати действията си, нарушаващи договора. Съгласно ДРМСД страната, която реши да го напусне, има шест месеца да се подготви и едва тогава може да се счита необвързана с него. Така че САЩ трябва да изчакат тези шест месеца без да предприемат действия, несъвместими с поетите задължения. Затова нищо не им струва за втори път да упражнят ултимативен натиск срещу Русия – целта е световното обществено мнение да не ги обвинява за денонсиране на този важен, особено за Европа, договор както това стана с Договора за ограничаване на системите за ПРО.

Стрелба и управление на огъня

Стрелба и управление на огъня

полк. /з/ Николай Личев

 

Що е то и как се планираше, организираше и контролираше подготовката на офицерите, сержантите и подразделенията, тогава когато имаше артилерийски съединения, части и много подразделения в различни точки на страната.

„Много уважавам артилеристите, защото те могат да делят малко на голямо число“. Тези думи изречени от един от най-успешните общовойскови командири генерал-майор Ганчо Денев (бог да го прости!), само идва да подскаже, че артилеристите са по-особен тип специалисти. И не напразно от време оно са казвали: „Умните в артилерията....“.

Нашите подразделения и части винаги са били пример за организираност, дисциплина и постигане на отлични и добри резултати. И това не е случайно. Защо? Защото при нас имаше изградена СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФИЦЕРИТЕ, СЕРЖАНТИТЕ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА. Какво включваше тази система?

ПОДГОТОВКА И БОЙНИ ПУСКОВЕ НА 46 РАКЕТНА БРИГАДА 128 ПОДВИЖНА РАКЕТНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 1-ви ОТДЕЛЕН РАКЕТЕН ДИВИЗИОН и 2-ри ЗЕНИТНО-РАКЕТЕН ДИВИЗИО

ЧЕСТИТА 140-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРТИЛЕРИЯ

                               УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

 
ЧЕСТИТА  140-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРТИЛЕРИЯ!

От историята е известно, че на 8 юли 1878 г. руският императорски комисар в България княз Дондуков-Корсаков подписва Заповед №1 за формирането и устройството на Българската земска /местна/ войска и обявява разформироването на Българското опълчение, което се включва в състава на Българската земска /местна/ войска.

На 13 юли 1878 г. княз Дондуков-Корсаков докладва пред военния министър на Русия за формирането на шестте български артилерийски батареи с оръдия, зарядни ракли и конни впрягове, след като с тези батареи са проведени вече успешни артилерийски стрелби. Тази дата е приета като начало на Българската артилерия.

Като връх в развитието на Българската артилерия е нейния решаващ принос за постигнатите изключителни успехи на нашата пехота при Одринската операция по време на Балканската война 1912-1913 г., когато на 11 март 1913 г. в 13,00 ч Българската артилерия открива унищожителен ураганен огън по 26-те форта на Одринската крепост, при което нашата пехота я овладява само за 45 часа. За първи път в света Българската артилерия прилага използваните и сега прийоми във военната наука и практика, като непрекъснатата огнева поддръжка на пехотата, огневия вал, нощната артилерийска подготовка и поддръжка на настъпващите войски. 
Ето защо 11 март става Ден на Ракетните войски и Артилерия, определен със заповед на министъра на отбраната на Р България от 7 май 1992г. 
 
С пожеление за много здраве и все така да поддържате духа на рода войска!
 
От Клуб Ракетни войски и Артилерия "Олимпий Панов"- София

 

Възпоменателен очерк по случай 50 години от един строго секретен показ - 28 юни 1968

ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ОЧЕРК ПО СЛУЧАЙ 50 ГОДИНИ ОТ ЕДИН СТРОГО СЕКРЕТЕН ПОКАЗ-28 ЮНИ 1968

/Извадки от книгата с настоящото заглавие/

o.з. подполковник д-р инж. Андон дончев

Настоящият възпоменателен очерк се посвещава на 50-тата годишнина от Показа на новопостъпилото ракетното въоръжение в БНА пред отговорните ръководни държавни, партийни и управленски кадри, организиран от министъра на НО-армейски генерал Добри Маринов Джуров през м. юни 1968 г., по време на който офицери, сержанти, старшини, войници и матроси се представят отлично. Показът е осъществен под формата на комплекс от тактически учения с бойни стрелби на някои от родовете войски, въоръжени с ракетни комплекси.

През периода 1966-1971 г. генерал-лейт. Кирил Димов Косев е заместник-министър на народната отбрана по бойната подготовка. Като такъв през есента на 1967 г. предлага на тогавашния министър на народната отбрана армейски генерал Добри Маринов Джуров да се включи в Заповедта по оперативната и бойна подготовка на БНА за учебната 1967-1968 г. и Организационните указания към нея провеждането на Показ на постъпилото ракетно въоръжение в съединенията и частите на някои от родовете войски към видовете въоръжени сили на БНА пред отговорните ръководни държавни, партийни и управленски кадри.

Генерал-лейтенант Владимир Минчов Вазов (полк. /з/ доц. д-р инж. Нелко Ненов)

/Докладът е изнесен пред членовете на Клуб РВ и А „Олимпий Панов“ на 22. 05. 2018 г./

Животът и делото на Владимир Вазов са изследвани от различни изследователи, а самият Вазов пише своите „Животописни бележки”.      Въпреки това все още има факти и периоди от неговия живот, които очакват своето просветляване.

Владимир Вазов е роден във възрожденското семейството на Минчо Вазов и Съба Хаджиниколова - Вазова. Те имат девет деца – Иван Вазов, народния поет е най-голям, следват Никола, Киро, Анна, Георги, Михаил, Вълко, Владимир и Петър. Според Животописните бележки, писани от самия Вазов през 1937 г., издадени през 1992 г. и преиздадени през 2018 г. той казва за себе си: „Роден съм на 14 май 1868 г. в Сопот”. Според официалните списъци на офицерите, изготвяни от щаба на войската през годините и според изследователи от периода преди 1944 г., като Ангел Ангелов и Иван Стойчев, Владимир Вазов е роден година по-рано - на 14 май 1867 г. Във всички днешни писания, включително и на издигнатия в Сопот паметник на генерала е изписана 1868 като година на неговото рождение. Споменавам тези факти за да се опитаме да се придържаме към историческата истина, на база всички запазени извори. Тя истината не винаги е еднозначна.

Мащабно учение на БА с участието на Ракетни съединения и части от СВ, ВВС и ВМС -23-29 юни 1968 г.

На 23-29 юни 1968 г. под ръководството но зам. министъра на отбраната ген. л-т Кирил Косев се провежда мащабно учение на БА – съвместни тактически учения с бойни стрелби с участие на ракетни съединения и части на СВ, ВМС , ЗРВ   и ескадрила на ВВС. Бойните стрелби на ракетните съединения и части от СВ и ВМС се провежда за първи път от територията на РБългария.

   Помощник ръководители на учението по РВ на СВ - ген. м-р Димитър Желев Тодоров , по РВ на ВМС - адмирал Иван Стоянов Добрев, по ЗРВ на ВВС - ген. м-р Димитър Панайотов Димитров, по ВВС – ген. м-р Тодор Иванов Дачев.

   От СВ участват 56 ракетна бригада с командир п-к Марин Минков Мермерски , 129 подвижна ракетно техническа база с командир подполковник Петко Д. Лазаров , 66 ракетна бригада с командир п-к Христо Гатев Иванов, 130 подвижна ракетно техническа база с командир п-к Емил Спасов Иванов. От ЗРВ на ВВС участва 3 зрбр с к-р полковник Здравко Ангелов Велчев, от ВМС участва 2 брегова ракетна бригада с к-р Йордан Петров Няголов. В учението участва и бойна ескадрила от ВВС. Сили и средства на ВМС участваха в засичане попаденията в целта и осигуряване   безопасноста в района на стрелбите в акваторията на Черно море.

Поздравителен адрес 18 ОРДН

Klub2

Мнение и съпричастност към проект за Устав на Асоциация

   Уважаеми колега/и,

   От името на Управителния съвет на сдружение РВ и А „Олимпий Панов“ предлагам на Вашето внимание, за мнение и съпричастност, проект за Устав на Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса „Олимпий Панов“ /ААРЗ „Олимпий Панов“/. Имаме готовност Асоциацията да бъде регистрирана, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Асоциацията е е наследник на все още действащия клуб РВ и А „Олимпий Панов“.