Публикации

Стрелба и управление на огъня

Стрелба и управление на огъня

полк. /з/ Николай Личев

 

Що е то и как се планираше, организираше и контролираше подготовката на офицерите, сержантите и подразделенията, тогава когато имаше артилерийски съединения, части и много подразделения в различни точки на страната.

„Много уважавам артилеристите, защото те могат да делят малко на голямо число“. Тези думи изречени от един от най-успешните общовойскови командири генерал-майор Ганчо Денев (бог да го прости!), само идва да подскаже, че артилеристите са по-особен тип специалисти. И не напразно от време оно са казвали: „Умните в артилерията....“.

Нашите подразделения и части винаги са били пример за организираност, дисциплина и постигане на отлични и добри резултати. И това не е случайно. Защо? Защото при нас имаше изградена СИСТЕМА ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФИЦЕРИТЕ, СЕРЖАНТИТЕ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА. Какво включваше тази система?

А) На офицерите:

- теоретична подготовка (изнасяне на лекции и решаване на задачи);

- ежеседмични тренировки по СиУО по полагащите се задачи от Курса;

- сдаване на зачотни стреби (бойни и на имитационни средства);

- състезания по СиУО (в полка, съединението, армията, КСВ);

- участия в учения по СиУО (на дивизиона, на часта, на съединението, в армията);

- контролни проверки от по-горните инстанции (съединение, армия, КСВ).

Б) На сержантите:

- тренировки по СиУО по полагащите се задачи от Курса;

- сдаване на зачотни стреби (бойни и на имитационни средства);

- участия в учения по СиУО (на батареята, дивизиона, на часта, на съединението, в армията);

- контролни проверки от по-горните инстанции (дивизион, част, съединение, армия, КСВ).

В) На подразделенията:

- ежеседмични тренировки по СиУО с нарастване на приоритета (на батареята, дивизиона, частта, съединението);

- ежемесечни тренировки с бойна стрелба;

- полеви лагери (зимен и летен) в състава на частта (съединението) където ежедневно се провеждат тренировки в състава на дивизиона, частта, съединението.

Заседание на Общото събрание

                                                   Уважаеми колеги,

 

От името на УС на сдружение Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса "Олимпий Панов" /ААРЗ Ол. Панов"/и неговия председател, имам удоволствието да Ви поканя да присъствате на първото за новия есенно-зимен оранизационен сезон заседание на Общото събрание. Същото ще се проведе на 18. 10. 2018 г.  /Чт/, от 16:00 ч. в зала 1 на ЦВК. 
Дневен ред:
1. Информация по създаването и функционирането на ААРЗ "Ол. Панов", като наследник на клуб РВ и А "Ол. Панов",  и гласуване за:
1.1. Одобрение на дейността на УС по нейната регистрация в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдиетои съгласието им да бъдат членове на сдружение Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса „Олимпий Панов“ /ААРЗ „Ол. Панов“/, като продължител на доскоро съществуващия Клуб РВ и А „Олимпий Панов“.
1.2. Присъединяване на към ЦС на СЗОСЗР като колективен член със статут на национално  /или
 условно приравнен поне на областно/ ниво.
  2. Представяне книгата на полк. /з/ Славчо Янков.
3. Информация на ген. м-р /з/ В. Върбанов - зам.-председател на ЦС на СОСЗР, по решаване на казусите с пенсиите, здравното осигуряване  и социалното подпомагане на запасното воинство.
4. Съобщаване датата, часа и мястото за провеждане на честването на 140 г. българска артилерия - на 25. 10. 2018 г. /Чт/ от 16:00 ч., също в зала 1 на ЦВК.
  Моля, носете снимка /паспортен формат/ за регистрационната Ви карта в новото сдружение.

ПОДГОТОВКА И БОЙНИ ПУСКОВЕ НА 46 РАКЕТНА БРИГАДА 128 ПОДВИЖНА РАКЕТНО ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 1-ви ОТДЕЛЕН РАКЕТЕН ДИВИЗИОН и 2-ри ЗЕНИТНО-РАКЕТЕН ДИВИЗИО

ЧЕСТИТА 140-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРТИЛЕРИЯ

                               УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

 
ЧЕСТИТА  140-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРТИЛЕРИЯ!

От историята е известно, че на 8 юли 1878 г. руският императорски комисар в България княз Дондуков-Корсаков подписва Заповед №1 за формирането и устройството на Българската земска /местна/ войска и обявява разформироването на Българското опълчение, което се включва в състава на Българската земска /местна/ войска.

На 13 юли 1878 г. княз Дондуков-Корсаков докладва пред военния министър на Русия за формирането на шестте български артилерийски батареи с оръдия, зарядни ракли и конни впрягове, след като с тези батареи са проведени вече успешни артилерийски стрелби. Тази дата е приета като начало на Българската артилерия.

Като връх в развитието на Българската артилерия е нейния решаващ принос за постигнатите изключителни успехи на нашата пехота при Одринската операция по време на Балканската война 1912-1913 г., когато на 11 март 1913 г. в 13,00 ч Българската артилерия открива унищожителен ураганен огън по 26-те форта на Одринската крепост, при което нашата пехота я овладява само за 45 часа. За първи път в света Българската артилерия прилага използваните и сега прийоми във военната наука и практика, като непрекъснатата огнева поддръжка на пехотата, огневия вал, нощната артилерийска подготовка и поддръжка на настъпващите войски. 
Ето защо 11 март става Ден на Ракетните войски и Артилерия, определен със заповед на министъра на отбраната на Р България от 7 май 1992г. 
 
С пожеление за много здраве и все така да поддържате духа на рода войска!
 
От Клуб Ракетни войски и Артилерия "Олимпий Панов"- София

 

Възпоменателен очерк по случай 50 години от един строго секретен показ - 28 юни 1968

ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ОЧЕРК ПО СЛУЧАЙ 50 ГОДИНИ ОТ ЕДИН СТРОГО СЕКРЕТЕН ПОКАЗ-28 ЮНИ 1968

/Извадки от книгата с настоящото заглавие/

o.з. подполковник д-р инж. Андон дончев

Настоящият възпоменателен очерк се посвещава на 50-тата годишнина от Показа на новопостъпилото ракетното въоръжение в БНА пред отговорните ръководни държавни, партийни и управленски кадри, организиран от министъра на НО-армейски генерал Добри Маринов Джуров през м. юни 1968 г., по време на който офицери, сержанти, старшини, войници и матроси се представят отлично. Показът е осъществен под формата на комплекс от тактически учения с бойни стрелби на някои от родовете войски, въоръжени с ракетни комплекси.

През периода 1966-1971 г. генерал-лейт. Кирил Димов Косев е заместник-министър на народната отбрана по бойната подготовка. Като такъв през есента на 1967 г. предлага на тогавашния министър на народната отбрана армейски генерал Добри Маринов Джуров да се включи в Заповедта по оперативната и бойна подготовка на БНА за учебната 1967-1968 г. и Организационните указания към нея провеждането на Показ на постъпилото ракетно въоръжение в съединенията и частите на някои от родовете войски към видовете въоръжени сили на БНА пред отговорните ръководни държавни, партийни и управленски кадри.

Генерал-лейтенант Владимир Минчов Вазов (полк. /з/ доц. д-р инж. Нелко Ненов)

/Докладът е изнесен пред членовете на Клуб РВ и А „Олимпий Панов“ на 22. 05. 2018 г./

Животът и делото на Владимир Вазов са изследвани от различни изследователи, а самият Вазов пише своите „Животописни бележки”.      Въпреки това все още има факти и периоди от неговия живот, които очакват своето просветляване.

Владимир Вазов е роден във възрожденското семейството на Минчо Вазов и Съба Хаджиниколова - Вазова. Те имат девет деца – Иван Вазов, народния поет е най-голям, следват Никола, Киро, Анна, Георги, Михаил, Вълко, Владимир и Петър. Според Животописните бележки, писани от самия Вазов през 1937 г., издадени през 1992 г. и преиздадени през 2018 г. той казва за себе си: „Роден съм на 14 май 1868 г. в Сопот”. Според официалните списъци на офицерите, изготвяни от щаба на войската през годините и според изследователи от периода преди 1944 г., като Ангел Ангелов и Иван Стойчев, Владимир Вазов е роден година по-рано - на 14 май 1867 г. Във всички днешни писания, включително и на издигнатия в Сопот паметник на генерала е изписана 1868 като година на неговото рождение. Споменавам тези факти за да се опитаме да се придържаме към историческата истина, на база всички запазени извори. Тя истината не винаги е еднозначна.

Мащабно учение на БА с участието на Ракетни съединения и части от СВ, ВВС и ВМС -23-29 юни 1968 г.

На 23-29 юни 1968 г. под ръководството но зам. министъра на отбраната ген. л-т Кирил Косев се провежда мащабно учение на БА – съвместни тактически учения с бойни стрелби с участие на ракетни съединения и части на СВ, ВМС , ЗРВ   и ескадрила на ВВС. Бойните стрелби на ракетните съединения и части от СВ и ВМС се провежда за първи път от територията на РБългария.

   Помощник ръководители на учението по РВ на СВ - ген. м-р Димитър Желев Тодоров , по РВ на ВМС - адмирал Иван Стоянов Добрев, по ЗРВ на ВВС - ген. м-р Димитър Панайотов Димитров, по ВВС – ген. м-р Тодор Иванов Дачев.

   От СВ участват 56 ракетна бригада с командир п-к Марин Минков Мермерски , 129 подвижна ракетно техническа база с командир подполковник Петко Д. Лазаров , 66 ракетна бригада с командир п-к Христо Гатев Иванов, 130 подвижна ракетно техническа база с командир п-к Емил Спасов Иванов. От ЗРВ на ВВС участва 3 зрбр с к-р полковник Здравко Ангелов Велчев, от ВМС участва 2 брегова ракетна бригада с к-р Йордан Петров Няголов. В учението участва и бойна ескадрила от ВВС. Сили и средства на ВМС участваха в засичане попаденията в целта и осигуряване   безопасноста в района на стрелбите в акваторията на Черно море.

Поздравителен адрес 18 ОРДН

Klub2

Мнение и съпричастност към проект за Устав на Асоциация

   Уважаеми колега/и,

   От името на Управителния съвет на сдружение РВ и А „Олимпий Панов“ предлагам на Вашето внимание, за мнение и съпричастност, проект за Устав на Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса „Олимпий Панов“ /ААРЗ „Олимпий Панов“/. Имаме готовност Асоциацията да бъде регистрирана, като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Асоциацията е е наследник на все още действащия клуб РВ и А „Олимпий Панов“.

ПИСМО - ЗА ДАРЕНИЕ-2018 Г

 

       КЛУБ  РАКЕТНИ  ВОЙСК  И АРТИЛЕРИЯ  „ОЛИМПИЙ ПАНОВ”

     София, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; GSM:+359-888365096     

Уважаеми ракетчици служили в гарнизон Самоков  и  ракетните  гарнизони  на  Сухопътните  войски   

Инициативният комитет е длъжен да Ви информира , че  построяване Паметника на ракетчика в гр. Самоков е към своя край. Пред военния клуб в центъра на града ,ще бъде изграден „Ракетно- артилерийски мемориал” .  Готов е идейният проект на  мемориала. Предстои изработване на работен проект и изграждане площадка за поставяне на ракетата. В тази връзка дарителската кампания продължава.

НачалоПредишна12СледващаКрай
Страница 1 от 2