Крилатите Роботи. Част Втора. САЩ

8. КРИЛАТИТЕ РОБОТИ. ЧАСТ ВТОРА. САЩ

Автор: Гергин Гергинов
 
Книгата е посветена на създаването, основните характеристики, конструктивните особености и бойните възможности на видовете крилати ракети, които днес са едно от най-важните високоточни ударни средства. Активното им разработване започва през втората половина на 50-те години на ХХ век, но реален пробив е осъществен в 70-те години, след като бяха реализирани революционни постижения в областта на електрониката. В тази част на “Крилатите роботи“ се анализира създаването, основните характеристики, конструктивните особености и бойните жъзможности на видовете крилати ракети на САЩ.

Общото принципно устройство на крилатите ракети е разгледано в  “Крилатите роботи. Част Първа. СССР/РУСИЯ“