Крилатите Роботи. Част Трета. КИТАЙ, ЕВРОПА

9. КРИЛАТИТЕ РОБОТИ.ЧАСТ ТРЕТА. КИТАЙ.ЕВРОПА

Автор: Гергин Гергинов

Анализирано е създаването, основните характеристики, конструктивните особености и бойните възможности на различни класове крилати ракети, разработени в Китай и в някои европейски странии.В тази част на “Крилатите роботи“ се анализира създаването, основните характеристики, конструктивните особености и бойните жъзможности на видовете крилати ракети на САЩ.

Общото принципно устройство на крилатите ракети е разгледано в  “Крилатите роботи.Част Първа. СССР/РУСИЯ“