ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА ААРЗ „ОЛ. ПАНОВ“

          Полковник /з/ Петър Костадинов Тодоров

            

       Дата на раждане: 30. 06. 1948 г.

       Военно образование и квалификация:

       • 1970 г. – ВНВАУ „Г. Димитров“, гр. Шумен –

     Земна артилерия и ПТУР

       Гражданска специалност: Среден техник по

        дървообработване и    по   електро- и

       приборно оборудване на промишлени

       предприятия,

       Средно образование:

       Техникум по дървообработване

       Професионална кариера:

       • 1994 ÷ 1999 г. – Помощник комендант на

     Софийски гарнизон;

       • 1989 ÷ 1994 г. – Командир на 9 ОРДН, кв. Горна Баня, гр. София;

       • 1986 ÷ 1989 г. – Началник на щаба на 9 ОРДН, кв. Горна Баня, гр. София;

       • 1979 ÷ 1986 г. – Помощник на Началника на артил • 1986 ÷ 1989 г. – ерията на 9 тбр по подготовката и бойното  използване на тактическите ракети;

       • 1976 ÷ 1979 г. – Командир на батарея в 9 ОРДН, кв. Горна Баня, гр. София;

       • 1972 ÷ 1976 г. – Командир на стартови взвод и батарея в 3 ОРДН, гр. Разлог;

       • 1970 ÷ 1972 г. – Командир на учебно-артилерийски разузнавателен взвод

     Семейно положение: Женен, с две деца