Функционални задължения

 1. Почетен Председател на клуба- генерал-лейтенант Димитър Желев Тодоров
  Наблюдава и координира дейността на Управителния съвет, участва в планирането, организирането и провеждането на мероприятията на Клуба в съответствие с годишния план.
 2. Председател на Управителния съвет -  ген. м-р Вълчо Фотев
  Координира дейността на заместник председателите и секретарите на клуба, връзките с други сродни на РВ и А организации в страната с приоритет Търговище, Асеновград и Бургас, и работата със спомоществуватели на клуба и социалната дейност.
 3. Заместник председател на Управителния съвет по организационната и медийната дейности,– доц. полковник Иван Гюргаков.
  Отговаря за организационната и военнонаучната работа и представянето на клуба в електронната медия. При отсъствие или заетост на председателя то  представя на съвещанията на Столичната организация. Обновява интернет страницата на  клуба. Координира работата със сродните клубове на РВ и А в Шумен и Хасково.
 4. Секретар на клубния съвет –полковник Христо Христов
  Отговаря за организационната, военнопатриотичната работа и социалната дейност на клуба. Планира годишната и ежемесечна работа на клуба. Работи с подрастващите от СОУ в ж.к. ,,Младост”. Координира работата със сродните клубове на РВ и А в Плевен и София - област.
 5. Член на Управителния съвет – полковник Гълъб Гълъбов
  Работи в направление на организационната работа и контактите с бизнеса, военнопатриотичните и граждански организации и привличане на спомоществователи на клуба. Координира работата със сродните клубове на РВ и А в Самоков и Пазарджик.
 6. Член на клубния съвет – полковник  Димитър Сретенов
  Работи в направление на военнонаучната работа, международните връзки с колеги от запаса и резерва и привличане на спомоществуватели на клуба. Координира работата със сродните клубове на РВ и А от Самоков и Плевен.
 7. Член на Управителния съвет – полковник Георги Сакарев
  Работи в направление на организационната работа и финансовата дейност. Архивира протоколите от проведените заседания на Управителния съвет и събрания на клуба. Касиер на клуба. Координира работата по воденето на книгата с историята на клуба и със сродните клубове на РВ и А от Карлово и Благоевград.
 8. Член на Управителния съвет – полковник Атанас Петков
  Работи в направление на организационната работа и дейността на Управителния съвет и клуба с подрастващите , международните връзки и контакти със сродни организации от рода войска. Дублира оповестяването на членовете на клуба за предстоящите мероприятия на клуба. Координира работата със сродните клубове на РВ и А от  Стара Загора и Дупница.
 9. Член на Управителния съвет – полковник Александър Генков
  Работи в направление на организационната работа и дейността на Управителния съвет и клуба с подрастващите, контактите с общинското ръководство и кмета на район ,,Младост”.

Функционалните задължения са приети на заседание на Управителния съвет на Клуба с протокол № 2 от 12.02.2014 г.

ГОДИШЕН ПЛАН на ААРЗ за 2018г

ГОДИШЕН   ПЛАН

за работа на офицерите, сержантите ивойниците - артилеристи и ракетчици

от запасаот Клуб/Асоциация „Олимпий Панов” - гр. София

/за 2018 г./

Цел:Утвърждаване на необходимата организация и съдържание на работата на членовете на Клуба за изпълнение решенията на IX к-с на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.Усъвършенстване на стратегията за развитие и повишаване на своя/ нашия принос за обединяване на организациите в сферата на отбраната и сигурността.

Основни задачи:

1. Провеждане на ефективни и целенасочени мероприятия за укрепване на Клуба и издигане на авторитета му сред сродните организации и българската общественост.

2. Активно участие на членовете на Клуба в мероприятия на Столичната организация и Съюза и работа за сплотяване на всички организации на офицерите/ воините от запаса и резерва.

3. Планиране, организиране и участие в обществени форуми, публични дискусии, лекции, беседи и практически мероприятия за честване на кръгли годишнини на исторически събития.

Сборник с доклади - 11.03.2013г.

Сборник с доклади - 27.05.2010г.

Ядрена Турция

В началото на октомври 2014 г. в германския в. ”Die Welt” е публикувана статия от Ханс Рюле /Hans Rühle/ със заглавие „По пътя към бомбата?”. Според него все повече стават признаците, че президентът на Турция Ердоган се стреми към ядреното оръжие, което обаче практически не се обсъжда. Според Ханс Рюле Турция следва пътя на Иран, т.е. създаване на ядрено оръжие под прикритие на ядрена програма за граждански нужди. Като доказателство се посочва началото на изпълнение на мащабна програма за изграждане на атомни електростанции. За тях е необходим обоготен до 5 % уран, докато за създаване на ядрено оръжие този процент трябва да бъде около 90 %. Нотехнологичният  процес и оборудването и в двата случая са еднакви.
По данни на журналиста още през 2010 г. Ердоган е започнал подготовка за построяване на обекти за обогатяване на уран, като за целта е доставил от Пакистан необходимото оборудване на това и съответна технология. В 2011 г. посаника на Турция в САЩ Намик Тан казва :”Ние не можем да позволим на  Иран да  има ядерно оръжие”. Почти същото заявява през журнала „Foreign Affairs” в 2013 г. и президентът Абдула Гюл: „Турция няма да позволи на съседна страна да има оръжие, което няма Турция”.

ПИСМО - ЗА ДАРЕНИЕ-2018 Г

 

       КЛУБ  РАКЕТНИ  ВОЙСК  И АРТИЛЕРИЯ  „ОЛИМПИЙ ПАНОВ”

     GSM:+359-888365096     

Уважаеми ракетчици служили в гарнизон Самоков  и  ракетните  гарнизони  на  Сухопътните  войски   

Инициативният комитет е длъжен да Ви информира , че  построяване Паметника на ракетчика в гр. Самоков е към своя край. Пред военния клуб в центъра на града ,ще бъде изграден „Ракетно- артилерийски мемориал” .  Готов е идейният проект на  мемориала. Предстои изработване на работен проект и изграждане площадка за поставяне на ракетата. В тази връзка дарителската кампания продължава.

НачалоПредишна12СледващаКрай
Страница 1 от 2