Изказване на полковник Николай Личев на Отчетното събрание на ААРЗ на 23. 01. 2019 г.

Уважаеми госпдин генарал-полковник Тотомиров,

Уважаеми господин генерал Върбанов,

Уважаеми господин генерал Фотев,

Колеги,

Честита Нова година 2019! Желая ви здраве и успешни дни през таззи година на вас и вашите семейства!

С внимание изслушах доклада на УС на ААРЗ, прочетен от генерал Фотев. Това беше просто отчет на партийно събрание.

Не! Не мислете, че го казвам с насмешка! Този опит от партийните събрания е ценен наш капитал. Но! През тези почти 30 години на преход и особено през последните 10-15 нещата коренно се промениха. И с тях трябва да се променим и ние. А в доклане не го забелязах това. Има една сентенция, която гласи: „Не се ли промениш – загиваш!”.Анщайн казва: „Лудост: да правиш едно и също нещо отново и отново, и да очакваш различни резултати.“

ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ

Ние, запасните офицери, сержанти и войници - членове на: Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от запаса „Олимпий Панов“, изразяваме своята съпричастност към поредната жертва на циганските вандализъм и беззаконие – ефр. Валентин Димов.

Изказваме пълното си съгласие с всички, изразили публично своята гражданска позиция, по отношение на поредната дръзка и жестока публична проява на беззаконие и необуздана агресия спрямо военослужащ, от страна на самозабравили се представители на циганската етническа общност.