ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ

Ние, запасните офицери, сержанти и войници - членове на: Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от запаса „Олимпий Панов“, изразяваме своята съпричастност към поредната жертва на циганските вандализъм и беззаконие – ефр. Валентин Димов.

Изказваме пълното си съгласие с всички, изразили публично своята гражданска позиция, по отношение на поредната дръзка и жестока публична проява на беззаконие и необуздана агресия спрямо военослужащ, от страна на самозабравили се представители на циганската етническа общност.

Категорично настояваме за бърза и адекватна на извършеното зверско деяние справедлива присъда на двамата криминални престъпници, както и спешно коригиране и ввнедряване в юридическата практика на ефикасни законови уредби, с цел превенция и недопускане повече на подобен род общественоопасни деяния.

Приканваме държавните институции на всички управленчески нива с решителни реални действия да прекратят циганските безчинства и престъпност. В Република България не може да има привилегировани етноси. Не може да ползваш права без да изпълняваш задълженията като български гражданин.

Само чрез спешни строги мерки и гражданска твърдост циганите, които непрекъснато търсят своите съществуващи или несъществуващи права, могат да се приучат да носят своята отговорност, да изпълняват гражданските си задължения и спазват законността в страната.

       Председател на Асоциацията на артилеристите и ракетчиците от запаса

/ген. м-р /з/ инж. Вълчо Фотев/

10. 01. 2019 г.

гр. София