ИСТОРИЯ, РАЗВИТИЕ И ПОГРОМ НА БЪЛГАРСКАТА АРТИЛЕРИЯ И РАКЕТНИ ВОЙСКИ

ИСТОРИЯ, РАЗВИТИЕ И ПОГРОМ НА БЪЛГАРСКАТА АРТИЛЕРИЯ И РАКЕТНИ ВОЙСКИ

полк. /з/ инж. Димитър Сретенов Димитров

Уважаеми  господа генерали  и  офицери  от кадъра,  запаса  и  резерва,

Уважаеми  дами  и  господа,

        Така се получава, че артилерията на България започва своето развитие преди създаването на третата българска държава. С легендарните черешови топчета през априлското въстание българина показва своя величав стремеж към освобождение от поробителя. Тази българска артилерия има слаб поразяващ ефект, но твърде силно морално въздействие. Тя предизвиква страх у башибозука, а в някои моменти разколебава и редовната турска войска. Но най-голямо е въздействието върху духа и самочувствието на самите въстаници.Черешовите топове може да се считат за първата българска артилерия, макар и първобитна и неефикасна, но блестящ израз на българския боен дух, на неговата бойна инициатива и любов към своето оръжие. С гордост можем да заявим, че няма в света друга артилерия с такава славна и героична традиция, както българската черешова артилерия.

140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АРТИЛЕРИЯ, СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ - полк. доц. д-р Стоян Ив. Стоянов

140 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АРТИЛЕРИЯ

/полк. доц. д-р Стоян Ив. Стоянов/

                                              Създаване и развитие на българската артилерия

Преди 140 год. на 25.04.1878 год.,руския комисар в България княз Дондуков – Корсаков издава „Временные правила для образования земского войска княжество Болгарского“. В т. 7 на „правилата“ се казва, че арт. роти остават роти за местна арт. служба или формират батарей – полски и планински. Състава на българската артилерия е определен така: 17 осем оръдейни батр. ; по две арт. роти и 30 арт. роти за местна, техническа и арт. служба, всичко 64 роти. На 10.09.1878 г. със заповед № 16 на руския императорски комисар се формират две полеви арт. бригади с по 4 – 8 оръдейни батр. с преобладаващ руски състав.              По нататъшното организационно развитие на българската артилерия е блокирано от западните страни с решението на Берлинския конгрес и разделението на Б-я на Княжество Б-я и Источна Румелия.Така към м. юли от планираните 64 роти (батареи) са формирани само 8 сведени в две арт. бригади- 1-ва южно от Балкана и 2-ра северно от него. Това дава силно отражение върху следващото развитие и усъвършенстване на българската артилерия. Юридическата основа за създаването на бълг. Арт в княжество Б-я е поставена с гласуваната на 16.04.1879 г. Търновска конституция.

140 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРТИЛЕРИЯ - полк. /з/ Хр. Христов

140 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АРТИЛЕРИЯ

полк. /з/ Хр. Христов – секретар на УС на ААРЗ „Ол. Панов“

(Основен доклад - 20.11.2018 г.)

Уважаеми гости,

Преди 140 години Българската армия от опълчение се превръща в регулярна въоръжена сила и тъй като тогава войската се е състояла от четири рода войски (пехота, конница, артилерия и сапьори), както и необходимите за всяка армия тилови, санитарни, ветеринарни и др. части тя е рождената дата на днешните Сухопътни войски и в частност рождената дата на Българската артилерия.

            Трудно е в рамките на този доклад да бъдат отразени в подробности моментите от създаването, развитието, укрепването и възмъжаването й за толкова години от съществуването. Не е възможно да се разкаже за всеки етап от развитието на артилерията, в който най-ясно и убедително проличават бойното майсторство, мъжеството и героизма на българските артилеристи и приносът им за извоюване на победата над врага.

140 Г. БЪЛГАРСКА АРТИЛЕРИЯ – АКЦЕНТИ ОТ ИСТОРИЯТА И СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ - Полк. инж. Георги Петков

140 Г. БЪЛГАРСКА АРТИЛЕРИЯ – АКЦЕНТИ ОТ ИСТОРИЯТА И СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ

Полк. инж. Георги Петков – н-к ЦВО

Господа генерали и офицери,

Уважаеми гости,

Имам честта и удоволствието да представя пред Вас доклад за историята на българската армия и артилерия като род войска от създаването им преди 140 години до наши дни, с акценти върху най-важните събития от военната история на България, свързани с ролята на българската артилерия, както и на състоянието на въоръжените сили на Република България в настоящия момент.

          Веднага след Освобождението на България през 1878 г. една от първите задачи на новата власт е да се създадат основните символи на една държава, като между тях е създаването на въоръжената сила, за да има кой да поеме нейната защита. Това е задача от първостепенна важност, поради което Временното руско управление начело с императорския комисар в България генерал-адютант княз Александър Дондуков-Корсаков създава Българската земска войска като постоянна армия въз основа на обща задължителна военна служба с 4 рода войска: пехота, артилерия, кавалерия и сапьори.С Приказ №1/08.07.1878 г. на княз Дондуков-Корсаков от частите на българското опълчение се формира Българската земска войска, като за началник е назначен генерал-майор Александър Шелейховски, който отговаря за боеспособността, боеготовността и бойния дух на войската.

Позиция - Полк. /з/ Николай Личев

Позиция

Полк. /з/ Николай Личев

Вчера (20.11.) в ЦВК се проведе тържество, по случай 140 години от създаването на Българската артилерия.

Всичко вървеше добре, докато не се започна с критиките към властта за последните 30 години. Колко били безотговорни, как затрили РВиА, армията и държавата. Не, че всичко казано не е вярно. Напротив! Но си задавам няколко въпроса, на които нямам отговор.

1. През 90-те години на миналия век армията беше с най-висок рейтинг. Властта реално беше в нейните ръце. Няма армия в света, където държавата да отива на толкова лошо, да не вземе нещата в свои ръце. В това отношение ние се оказахме КАЛПАВИ военни! Къде бяха тези разпалени оратори тогава? Траеха си и се надяваха да не ги застигне съкращението. Но днес, разпалено "громят" системата. Предците ни от Сръбската и Балканска войни ще се обърнат в гробовете си, ако разберат, какви наследници сме им.