ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ААРЗ И НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

       Генерал- майор /з/ инж. Вълчо Статев Фотев 

gen major fotev

Дата на раждане: 20  март 1943 г. 

Военно образование и квалификация:

 • 27.07.1988 г до 23.07.1990 г - Висше  военно  образование, специалност – Командно-щабна  оперативно  стратегическа във  военната  академия  на  ГЩ, Русия;
 • 02.09.1975 г до 31.07.1978 г - Висше  военно  образование, специалност – Командно-щабна оперативно тактическа  във военно  артилерийска  академия, гр. Ленинград, СССР;
 • 29.09.1960 г до 02.11.1965 г -  ВНВАУ “Г.Димитров”, гр.  Шумен.

Гражданска специалност: Магистър  по  радиоелектронна  техника.

Средно образование: 1960 г. – СПГ „Г. Димитров”, гр. Поморие.

Следдипломна квалификация:

 • 2001 г - Курс по  управление  на  персонала;
 • 2002-2004 г - Следдипломна  квалификация в УНСС гр. София за  придобиване  на професионална  квалификация  по ,,Икономика  на  сигурността  и  отбраната” във  Висшата  школа  по  международен  бизнес  и  право.
 • 01.09.1973 г до 30.12.1973 г – Курс във  ВА ,,Г.С. Раковски” – по бойното  използване  на  РВ и А  в  операцията;
 • 1994 г - Курс в Европейския  център  по  отбраната  на  НАТО George Marshall  в  Гармиш  Партенкирхен, Германия – по управление  на  отбраната  в  демократичната  държава;
 • 1998 г - Курс в Училището  на  НАТО  в Оберамергау, Германия – по регулиране  и  управление  на  кризи.

Професионална кариера:

 • 05.05.1998 г до 20.03. 2001 г - Началник на управление ракетни войски и артилерия в  Главния Щаб на  СВ;
 • 13.04.1997  г  до 04.05.1998  г - Началник  на управление ,,Личен  състав” в Главния  щаб  на  СВ;
 • 01.09.1996 г. до 13.04.1997 г - Заместник началник на  Главно  оперативно  управление в  ГЩ;
 • 25.08.1992 г до  01.09.1996 г - Началник  на самостоятелен  отдел РВ и А в  Генералния  щаб;
 • 07.02.1992 г до 25.08.1992 г – Началник на отдел РВ и А в  Управление „Бойна подготовка”  на ГЩ;
 • 28.08.1991 г до 07.02.1992 г - Главен  инспектор по  РВ и А  в  Инспектората  на  МО;
 • 24.08.1990 г до 28.08.1991 г - Командващ  на РВ и А  на  Трета  армия гр. Сливен;
 • 14.09.1987 г до 27.07.1988 г - Заместник началник на  оперативен  отдел в командването  на  РВ и А  на  КСВ;
 • 05.10.1982 г до 14.09.1987 г - Старши помощник началник на  отдел ,,Планиране” в  ОУ на  КСВ;
 • 22.09.1981 г до 05.10.1982 г - Старши помощник началник щаб в командването  на  артилерията  на  2-ра армия;
 • 30.09.1978 г до 22.09.1981 г – Началник на РВ и А на  11 танкова  бригада гр. Карлово;
 • 30.09.1972 г до 02.09.1975 г - Преподавател по ,,Артилерийска стрелба” във ВНВАУ “Г.Димитров”, Шумен;
 • 02.11.1965 г до 30.09.1972 г - Командир  на  взвод  в  66 ракетна бригада  гр. Ямбол.

Езикови познания:  Руски език.
Семейно положение: женен, дъщеря и син  
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

- Разработва организационно-управленската структура и вътрешните правила за работа на Асоциацията и ги предлага на УС и Общото събрание /ОС/ за приемане и реализация;

- Осигурява и изпълненява решенията на ОС и на УС, както и други, предвидени в Устава на Асоциацията задължения;

- Подготвя и представя за обсъждане и приемане пред Общото събрание на Отчет, Програма /ако се разработва такава/, Планове, Годишен финансов отчет, Проект за бюджет за дейността на Асоциацията с начините за неговото изразходване, както и други, необходими за законното функциониране на Асоциацията документи /правилници, наредби, планове, инструкции по основните видове дейност, и др./.

- Подготвя, осигурява и ръководи заседанията на УС и ОС на ААРЗ;

- Свиква и ръководи заседанията на УС и ОС на Асоциацията;

- Набелязва разпределението на длъжностите и функционалните задължения между своите заместници и другите членове на УС (Секретар, Касиер, и т. н.) и следи за тяхното изпълнение. Същите се подлагат на гласуване в УС, а при необходимост – и от ОС;

- Ръководи работата на заместник-председателите, секретарят и касиерът на Асоциацията, Координационния съвет /КС/както и на останалите членове на УС;

- Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията, включително и тази в обща полза, като носи отговорност за това;

- Определя и предлага за избор от УС и ОС адреса на Асоциацията;

- Организира, осигурява и ръководи социалната дейност на Асоциацията;

- Организира, провежда и отчита и работата със спомоществователите /спонсорите/ на Асоциацията, съгласно изискванията на съответните закони (Закон за местните данъци и такси; Закон за данъците върху договорите на физическите лица; Закон за кооперативното подоходно облагане, и др.);

- Представлява Асоциацията пред трети лица – ръководството на СОСЗР, държавните и други организации, както и чуждестранни такива;

- До 30 юни на всяка текуща година, съвместно с касиера на Асоциацията и председателя на Контролната комисия, заявява за обявяване и предоставя Финансовият отчет от предходната година (бланка Г2 „Заявление за обявяване на годишни финансови отчети“) в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието;

- При необходимост преупълномощава своите заместници и другите членове на УС с отделни свои права и задължения;

- Работи за оптимизиране структурата и търсене на ефикасния брой на членовете на Асоциацията;

- Направлява съвместната дейност на колективните членове към ААРЗ „Ол. Панов“ в столицата и страната, както и взаимодействието им с другите сродни организации - с приоритет градовете: София, Асеновград, Търговище, Шумен, Варна Бургас, Плевен, Ловеч, Сливен, Ямбол, и др.;

- Разпорежда се с имуществото на Асоциацията с цел нейното развитие, при спазване изискванията на Устава на Асоциацията и законите на страната;

- Осигурява поддържането на сайта на Асоциацията и взаимодействието с други медии;

- Ръководи международната дейност на Асоциацията;

- За изключителни заслуги към създаването и развитието на Асоциацията и рода войска, може да определи и предложи за гласуване в УС и избор от ОС Почетен председател и Почетни членове на Асоциацията;

- Ръководи проектирането, приемането от УС отпечатването и/или изработката на: необходими за дейността на сдружението документи, свидетелства за дарение и рекламни материали на Асоциацията: поздравления и поздравителни адреси, грамоти, значки, плакети, знамена, и др.;

- Носи отговорност за действията или бездействията си, както и на ръководените от него членове на УС и КС, ако увреждат имуществото и интересите на Сдружението;

- Своевременно оповестява определените му по списък членове на Асоциацията за предстоящите мероприятия на ААРЗ.

- Оповестява в определения срок членовете на УС и ОС на ААРЗ за времето, мястото и предложението за дневен ред на заседанията;

За дейността си се отчита пред УС и ОС на Асоциацията.