СЕКРЕТАР НА ААРЗ И ЧЛЕН НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Полковник /з/ инж. Валтер Атанасов Цветков

    

     Дата на раждане: 20. 03. 1953 г.

     Военно образование и квалификация:

   • 1984 г. - ВА „Г. С. Раковски”, гр. София –  

     Командно-щабен, ракетни войски и артилерия,

     Магистър;

     • 1976 г. - ВНВАУ „Г.Димитров”, гр. Шумен –   Артилерйско инструментално разузнаване, Магистър

     Гражданска специалност: Инженер по геодезия,

     картография и фотограметрия

     Средно образование:

     • 1972 г. - Строителен техникум „Никола Парапунов” – гр. Благоевград, Специалност – Строителство и архитектура

     Следдипломна квалификация:

       • 2014 г., Отбранително – мобилизационна подготовка, ВА „Г. С. Раковски“;

2008 г. - Оценка на земеделски земи и трайни насаждения, Университет по архитектура,

строителство и геодезия, гр. София;

2008 г. - Оценка на недвижими имоти, Университет по архитектура, строителство и

геодезия, гр. София;

2004 г. - Вземане на решение при мироопазващи операции – правни аспекти, Институт

по отбраната на САЩ по международно право, гр.Нюпорт, Роут Айланд, САЩ;

2001 г. - Управление при многонационална криза –С-52-А-01, Училище на НАТО, гр.

Оберамергау, Германия;

1998 г. - Управление на многонационални сили-С-42-А,Училище на НАТО, гр.

Оберамергау, Германия

Професионална кариера:

27. 06. 2016 г. ÷ 31. 05. 2018 г. - Ръководител на отдел „Управление при кризи”, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване”, гр. София;

28. 10. 2013 г. ÷ 21. 11. 2014 г. - Главен експерт Отбранително мобилизационна подготовка, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията – „ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД, гр. София;

01. 01. 2011 г. ÷ 28. 10. 2013 г. - Вещо лице по оценка на земеделски земи и трайни насаждения, Върховен административен съд, гр. София;

01. 7. 2008 г. ÷ 31. 12. 2010 г. - Ръководител на геодезическа група, Геодезическа фирма „КОХАБ” ЕООД, гр. София;

27. 11. 2006 г. – 19. 03. 2008 г. - Старши национален представител на Българската армия в Централното командване на армията на САЩ – гр. Тампа, Флорида, Централно командване на армията на САЩ – гр. Тампа, Флорида, САЩ;

18. 01. 2001 г. ÷ 26. 11. 2006 г. - Началник на Национален Военен Команден Център на Министерството на отбраната, Министерство на отбраната, гр. София;

29.07.2000 г. ÷17.01.2001 г. - Старши национален представител на Българската армия в КФОР - Косово

29. 07. 2000 г. ÷ 17. 01. 2001 г. - Помощник началник на отдел в Главно оперативно управление - ГЩ, Министерство на отбраната, гр. София;

01. 10. 1997 г. ÷ 28. 07. 2000 г. - Старши помощник началник на отдел в управление „Подготовка на войските и силите”, Министерство на отбраната, гр. София;

29. 09. 1995 г. ÷ 30. 09. 1997 г. - , Старши началник на отдел „Ракетни войски и артилерия”, Министерство на отбраната, гр. София;

01. 10. 1988 г. ÷ 28. 09. 1995 г. - Старши началник на отдел в управление „Ракетни войски и артилерия” в Командването на Сухопътните войски, Министерство на отбраната, гр. София;

28. 09. 1985 г. ÷ 27. 09. 1988 г. - Помощник началник щаб на ‘‘Ракетни войски и артилерия’’ на 1 армия, Щаб 1 А, Министерство на отбраната, гр. София;

28. 09. 1984 г. ÷ 27. 09. 1985 г. - Помощник началник щаб на ‘‘Ракетни войски и артилерия’’ на 1 мотострелкова дивизия Щаб 1 мсд, Министерство на отбраната, гр. София;

01. 09. 1982 г. ÷ 27. 09. 1984 г. - Редовен слушател във Военна академия ”Г. С. Раковски”, гр. София;

15. 09. 1981 г. ÷ 31. 08. 1982 г. - Началник на щаба на 1 армейски разузнавателен артилерийски дивизион, Щаб 1 А, гр. София;

15. 09. 1979 г. ÷ 14. 09. 1981 г. - Командир на топографна батарея, 1 армейски разузнавателен артилерийски дивизион, гр. София;

28. 09. 1976 г. ÷ 14. 09. 1979 г. - Командир на топографен взвод, 1 армейски разузнавателен артилерийски дивизион, гр. София

Компютърни умения:

• Microsoft Office Word;

• Microsoft Office Excel;

• Outlook Express;

• Microsoft Office PowerPoint;

• Autocad

Езикови познания – писмено и говоримо /по 5-степенната скала/:

• английски език - четворки;

• руски език – двойки

Семейно положение: Женен, с едно дете

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Планира своевременно годишната и ежемесечна работа на Асоциацията. Подпомага Председателят на ААРЗ и на нейния УС в подготовката на Годишните доклади и планове за дейността на Асоциацията. Отговаря за непрекъснатото и стриктно водене на следните документи за отчетност / отделни книги и на електронен носител/: Годишни планове; Месечни планове за изпълнение в Асоциацията и от УС; Списъци /индивидуални и колективни/ на членовете /индивидуални и колективни/ на Асоциацията и на УС; Оформени и попълнени Заявления и Регистрационни карти на членовете на ААРЗ /в отделни папки/; Протоколи от проведените заседания на ОС и УС, с приложени към тях подписани Списъци на присъстващите (в отделни книги и/или папки); Отчети за дейността на Асоциацията; и др. Отговаря за предварителната подготовка на формализовани бланки - Списъци на присъстващите на заседанията на УС и ОС /приложения към протоколите от тяхното провеждане/, както и за тяхното попълване и подписване от присъстващите членове. Отговаря за воденето на Книгата с историята на Асоциацията. Архивира отчетните документи на Асоциацията. Работи с членовете на УС, изпълняващи задачи в направлението, за което отговаря. Участва в организацията и провеждането на заседанията на УС и ОС, както и на другите мероприятия на сдружението. Работи за увеличаване членовете на Асоциацията и поддържа връзка и организира взаимодействието с кадровите офицери – артилеристи и ракетчици в столицата и страната.Оповестява определените му по списък членове на Асоциацията за предстоящите мероприятия на ААРЗ.Работи с подрастващите от СОУ в района, където живее. Подпомага поддръжката на електронната страница на ААРЗ и организира публикуването в нея на: Списъците на членовете на УС, Годишните планове на ААРЗ, поздравления за рождени дни на членовете на ААРЗ, и др.