ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ААРЗ И НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКАТА И ВОЕННО-НАУЧНАТА РАБОТА, МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Полковник /з/ доц.  д-р Стефан Ангелов Гърков  

      

     

Дата на раждане: 26.11.1948 г.

Военно образование и квалификация:

1979 г. - ВА „Г. С. Раковски”, гр. София – командно-щабен,

артилерия;

1969 г. - ВНВАУ „Г.Димитров”, гр. Шумен – земна артилерия и ПТУР

Гражданска специалност: Учител по математика и физика в средните училища

Средно образование:

• 1966 г. - ПГ “В. Коларов”, гр. Кнежа

Следдипломна квалификация:

• 2005 ÷ 2015 г. /през година/ – IV квалификационна група по безопасност при работа на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;

• 2002 ÷ 2003 г. - курс по английски език 1-во и 2-ро ниво;

1999 г. - курс по немски език 2-ро ниво;

• 1998 г. – курс по информатика –MS Windows, MS Word, MS Excel;

• 1996 г. ÷ 1997 г. – редовен курс в ЦПКНС към МО “Проблеми на международната и националната сигурност”;

1996 г. – получаване на научно звание ”доцент“;

1994 г. - курс по немски език 1-во ниво;

1989 ÷ 1990 г. – висш академичен курс във ВА “Г. С. Раковски”, гр. София

1980 г. – получаване на образователна и научна степен “кандидат /доктор/ на

военните науки

Професионална кариера:

от м. Септември 2015 г. – хоноруван консултант по мълниезащита и заземяване в „Сатурн – 95 ООД“, гр. София;

м. Април 2015 ÷ м. Юни, 2015 г. – консултант по мълниезащита в „Лема Трейдинг“ ЕООД, гр. София;

01. 06. 2006 ÷ 02. 02. 2015 г. – н-к отдел „Маркетинг“ и „Личен състав“ в ЕТ „Евро Инженеринг – Христомир Иванов“, гр. София;

10. 02. 2003 г. ÷ 18. 06. 2006 г. – началник отдел “Сигурност” в “Гриком Холдинг”ООД;

от 26. 11. 2002 г. – в резерва на БА, а от 01 01. 2009 г. – и в запаса, със звание “полковник”;

1995 ÷ 26. 11. 2002 г. – доцент в катедра “Разузнавателно-огневи системи към ВА “Г. С. Раковски”, гр. София;

1989 ÷ 1995 г. – старши преподавател и главен асистент в катедра “РВ и артилерия” към ВА “Г. С. Раковски”, гр. София;

• 1983 ÷ 1989 г. – началник цикъл “Земна артилерия” в ШПЗО “Г. Делчев”, гр. Враца – Учебен артилерийски център, гр. Ботевград;

1981 ÷ 1983 г. – преподавател в цикъл “Земна артилерия” в ШПЗО “Г. Делчев”, гр. Враца – Учебен артилерийски център, гр. Ботевград;

• 1979 ÷ 1981 г. – командир на артилерийски дивизион в ШПЗО “Г. Делчев”, гр. Враца – Учебен артилерийски център, гр. Ботевград;

• 1976 ÷ 1979 г. – слушател във ВА „Г. С. Раковски“, гр. София;

1974 ÷ 1976 г. – командир на артилерийска батарея в под. 40420, гр. Разлог;

1969 ÷ 1974 г. - командир на разузнавателен взвод в подел. 45320, гр. Симитли

Публикации:

• 138 книги, статии, научни и методически разработки, изследвания, нормативни актове, ръководства и други публикации в областта на военното дело /предимно в използването на ракетните войски и артилерията в огневата поддръжка/ и на мълниезащитата и заземяването. Общ обем - над 3 843 страници

Езикови познания:

• Руски език – мн. добри;

• Немски език – 2-ро ниво;

• Английски език - 2-ро ниво

Семейно положение: Женен, с двама сина /вече семейни/

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Подготвя и предлага за изпълнение на мероприятия по военно-научната и военно-патриотичната дейност на Асоциацията. Работи с поддържащия интернет страницата на ААРЗ по нейното периодичното обновяване. При отсъствие или заетост на Председателя на ААРЗ и на нейния УС и при съответно легитимно упълномощаване, го представя на заседания на ЦС на СОСЗР или на други мероприятия. Работи по усъвършенстване Устава и структурата на сдружението. Подпомага Председателят на ААРЗ и на нейния УС в подготовката на Годишните докладии планове за дейността на Асоциацията. Изготвя, актуализира и докладва за обсъждане в УС и на ОС Устава на Асоциацията. Разработва и докладва за обсъждане в УС и на ОС на документи (протоколи, списъци на приъстващите, и др.) за регистрация на ААРЗ „Ол. Панов“ и за отразяване на последвалите промени, свързани с нея в Агенцията по вписванията към Министерството на нправоъдието. Разработва проекти за Лого /знак/ и печат на ААРЗ и ги представя за обсъждане в УС. Изготвя и предлага за обсъждане в УС на образци-документи за отчет на заседанията на УС и ОС на ААРЗ. Разработва образци на документи за индивидуално и колективно членство в сдружението и в ЦС на СОСЗР (заявления, протоколи, списъци за присътвие, спесимени, регистрационни и членски карти, и др. Изготвя и подпомага изготвянето на доклади, статии, коментари, научни съобщения, рецензии, становища, информации, и др. Работи с членовете на УС, изпълняващи задачи в направлението, за което отговаря. Участва в организацията и провеждането на заседанията на УС и ОС, както и на другите мероприятия на сдружението. Работи с подрастващите от СОУ в ж. к. ,,Дружба 2” - София. Оповестява определените му по списък членове на Асоциацията за предстоящите мероприятия на ААРЗ. Работи за увеличаване членовете на Асоциацията и отговаря за работата с индивидуални и колективни нейни членове, както и със сродни организации в градовете: Ботевград, Враца, Монтана, Видин, Плевен, Пазарджик, и др.; Направлява проектирането, приемането от УС и изработката на: свидетелства за дарение и рекламни материалина Асоциацията: поздравления и поздравителни адреси, грамоти, значки, плакети, знамена, и др.