ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ААРЗ И НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

       Генерал- майор /з/ инж. Вълчо Статев Фотев 

gen major fotev

Дата на раждане: 20  март 1943 г. 

Военно образование и квалификация:

  • 27.07.1988 г до 23.07.1990 г - Висше  военно  образование, специалност – Командно-щабна  оперативно  стратегическа във  военната  академия  на  ГЩ, Русия;
  • 02.09.1975 г до 31.07.1978 г - Висше  военно  образование, специалност – Командно-щабна оперативно тактическа  във военно  артилерийска  академия, гр. Ленинград, СССР;
  • 29.09.1960 г до 02.11.1965 г -  ВНВАУ “Г.Димитров”, гр.  Шумен.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ААРЗ И НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Полковник /з/ инж. Иван Георгиев Крайнов

      

      Дата на раждане:09. 10. 1954 г.

       Военно образование и квалификация:

       • 1989 г., висше - „Магистър по военно дело”- ВА ”Г.

       С. Раковски”,гр. София;

       • 1976 г., висше, ВВУА ПВО, гр. Шумен,

       специалност: „АТЧ-РВ, команден профил“

       Гражданска специалност: инженер, „Магистър по

       технология на машиностроенето“

       Средно образование:

       1972 г., гр. Шумен

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ААРЗ И НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКАТА И ВОЕННО-НАУЧНАТА РАБОТА, МЕДИЙНО-ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Полковник /з/ доц.  д-р Стефан Ангелов Гърков  

      

     

Дата на раждане: 26.11.1948 г.

Военно образование и квалификация:

1979 г. - ВА „Г. С. Раковски”, гр. София – командно-щабен,

артилерия;

1969 г. - ВНВАУ „Г.Димитров”, гр. Шумен – земна артилерия и ПТУР

Гражданска специалност: Учител по математика и физика в средните училища

Средно образование:

• 1966 г. - ПГ “В. Коларов”, гр. Кнежа

ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ААРЗ И НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ПО РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРАТА И СЪСТАВА НА ААРЗ

Полковник /з/ Христо Георгиев Христов

resize 20140217043436 col hristo hristovДата на раждане: 21.02.1947 г.

Военно образование и квалификация:

  • 1973-1976 г – ВА „Г.С.Раковски”;
  • 1965-1968 г - ВНВАУ “Г.Димитров”, Шумен.

Гражданска специалност: Преподавател по математика и физика в средните училища.

Средно образование: 1965 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ /КС/ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ В ААРЗ „ОЛ. ПАНОВ“, СЪС СТАТУТ НА ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Полковник /з/ инж. Трифон Петров Трифонов            

 
   

 Дата на раждане: 26.08.1952 г.

Военно образование и квалификация:

1983 г. - ВА „Г. С. Раковски”, гр. София – оперативно-

тактическо звено;

1976 г. - ВНВАУ „Г.Димитров”, гр. Шумен - тактическо

звено

Гражданска специалност: магистър, инженер по

технология на машиностроенето

Средно образование:

• 1971 г. - Техникум по механотехника гр. Русе; образование – средно техническо

СЕКРЕТАР НА ААРЗ И ЧЛЕН НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Полковник /з/ инж. Валтер Атанасов Цветков

    

     Дата на раждане: 20. 03. 1953 г.

     Военно образование и квалификация:

   • 1984 г. - ВА „Г. С. Раковски”, гр. София –  

     Командно-щабен, ракетни войски и артилерия,

     Магистър;

     • 1976 г. - ВНВАУ „Г.Димитров”, гр. Шумен –   Артилерйско инструментално разузнаване, Магистър

     Гражданска специалност: Инженер по геодезия,

     картография и фотограметрия

     Средно образование:

     • 1972 г. - Строителен техникум „Никола Парапунов” – гр. Благоевград, Специалност – Строителство и архитектура

Полковник /з/ инж. Георги Костадинов Сакарев

КАСИЕР НА ААРЗ И ЧЛЕН НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

 

resize 20140309075528 sakarevДата на раждане: 18.11.1955 г

Военно образование и квалификация:

  • 1985 – 1987 г. - ВА “Г.С. Раковски”, гр. София;
  • 1973 –1977 г. - ВНВАУ „Г.Димитров”, гр. Шумен

Гражданска специалност: Инженер по експлоатация и поддръжка на ЕИМ.

Средно образование: 1973 г.

Полковник /з/ инж. Ангел Методиев Тасев

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ААРЗЗ

  

Дата на раждане: 01. 02. 1951 г., гр. Свищов

   Военно образование и квалификация:

   • 1981 -1983 г. - ВА “ Георги С. Раковски ” , гр. София

– РВ и А – Оперативно-тактически и командно-щабен

профил; Образователна степен – „магистър по военни

науки“;

   • 1970 -1975 г. - ВНВАУ “ Георги Димитров ” , гр.

   Шумен – Земна артилерия, офицер от артилерията; инженер по експлоатация на артилерийска материална част,    Образователна степен – „магистър“

Полк. /з/ инж. Асен Стоянов Джоков

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ААРЗ

Роден на: 16.11.1949 г.

Военно образование и квалификация:

• 1998 г. Генерал – щабен факултет ВА „Г.С.Раковски”, гр. София;

• 1990 г. ВА „Г.С.Раковски”, гр. София;

• 1971 г. ВНВАУ „Г.Димитров”, гр. Шумен

Гражданска специалност: Инженер по експлоатация и поддръжка на ЕИМ

Подполковник /з/ инж. Атанас Георгиев Петков

 ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ААРЗ

resize 20140304064200 petkov

Дата на раждане: 05.07.1951 г.

Военно образование и квалификация:
- 1991 - 1994 г – ВА ”Г.С.Раковски” Командно-щабна, оперативно-тактическа, Ракетни войски и Артилерия;
- 1971 - 1976 г -  ВНВАУ ”Г.Димитров, гр. Шумен, профил земна артилерия.

Гражданска специалност:  Инженер „Технология на машиностроенето” степен „магистър”.

Средно образование: 1970 г - 22-ра гимназия” Г.С.Раковски” София.

НачалоПредишна12СледващаКрай
Страница 1 от 2