ЧЕСТИТА 140-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРТИЛЕРИЯ

                               УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

 
ЧЕСТИТА  140-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АРТИЛЕРИЯ!

От историята е известно, че на 8 юли 1878 г. руският императорски комисар в България княз Дондуков-Корсаков подписва Заповед №1 за формирането и устройството на Българската земска /местна/ войска и обявява разформироването на Българското опълчение, което се включва в състава на Българската земска /местна/ войска.

На 13 юли 1878 г. княз Дондуков-Корсаков докладва пред военния министър на Русия за формирането на шестте български артилерийски батареи с оръдия, зарядни ракли и конни впрягове, след като с тези батареи са проведени вече успешни артилерийски стрелби. Тази дата е приета като начало на Българската артилерия.

Като връх в развитието на Българската артилерия е нейния решаващ принос за постигнатите изключителни успехи на нашата пехота при Одринската операция по време на Балканската война 1912-1913 г., когато на 11 март 1913 г. в 13,00 ч Българската артилерия открива унищожителен ураганен огън по 26-те форта на Одринската крепост, при което нашата пехота я овладява само за 45 часа. За първи път в света Българската артилерия прилага използваните и сега прийоми във военната наука и практика, като непрекъснатата огнева поддръжка на пехотата, огневия вал, нощната артилерийска подготовка и поддръжка на настъпващите войски. 
Ето защо 11 март става Ден на Ракетните войски и Артилерия, определен със заповед на министъра на отбраната на Р България от 7 май 1992г. 
 
С пожеление за много здраве и все така да поддържате духа на рода войска!
 
От Клуб Ракетни войски и Артилерия "Олимпий Панов"- София