Възпоменателен очерк по случай 50 години от един строгосекретен Показ-28 юни1968

 

                  Възпоменателен очерк по случай 50 години                                                                 

      

                                Дислокация на РВ към 1968 г.26102018

 

                                              

                                                          ЗРК- ДВИНА-С-75- пуск на ракети

          

 

 

         о.з. подполковник д-р инж. Андон Дончев

ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН ОЧЕРК ПО СЛУЧАЙ 50 ГОДИНИ ОТ ЕДИН СТРОГО СЕКРЕТЕН ПОКАЗ – 28 ЮНИ 1968

Посвещава се на 140-тата годишнина от създаването на Българската артилерия, както и на 50-тата годишнина от Показа на новопостъпилото ракетно въоръжение в БНА, състоял се на 28.06.1968 г. пред отговорните държавни, партийни и стопански ръководители на страната.                   

                                                                                                                               

                                 

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА           

    

    София

   2018

Посвещава се на участниците в голямото по своите мащаби учение на БНА, проведено от 23-29 юни 1968 г. и приключило с Показ на новопостъпилото ракетно въоръжение в БНА на 28.06.1968 г. с пускове на бойни ракети от трите вида въоръжени сили пред отговорните държавни, партийни и стопански ръководители на страната.                                                                                      

Пускова установка СМ-90 от ЗРК С-75 „Двина” със зенитна ракета 5Я23 преди пуск

 

Пуск на ракета С-2 от Бреговия противокорабен ракетен комплекс 4К87 „Сопка”

 

 o.з. подполковник д-р инж. Андон дончев

АНОТАЦИЯ

Настоящият възпоменателен очерк се посвещава на 140-тата годишнина от създаването на Българската артилерия, както и на 50-тата годишнина от Показа на новопостъпилото ракетно въоръжение в БНА пред отговорните ръководни държавни, партийни и управленски кадри, организиран от министъра на НО-армейски генерал Добри Маринов Джуров през м. юни 1968 г., по време на който офицери, сержанти, старшини, войници и матроси се представят отлично. Показът е осъществен под формата на комплекс от тактически учения на съединения и части с показни пускове на бойни ракети на някои от родовете войски на видовете въоръжени сили, въоръжени с ракетни комплекси, проведени по единен замисъл, съгласувани по цел, задачи, време и място.

Отговорността за провеждането на Показа е изключително голяма. За първи път на територията на България се организира Показ под формата на тактико-специални учения на ракетните войски, въоръжени с оперативно-тактически ракетен комплекс /ОТРК/ 8К11, Р-170 „земя-земя” с нанасяне на реални ракетни удари с бойни ракети „земя-земя” по обекти на разстояние от 160-170 km, както и стрелби със зенитно-ракетен коплекс С-75 „Двина” /„земя-въздух”/ и стрелба с ракета С-2 от Брегови противокорабен ракетен комплекс 4К87 „Сопка” /„бряг-море”/.

Особеното е, че за първи път отговорността по нанасянето на реалните ракетни удари с бойни ракети-носители 8К11 /Р-11М/ от ОТРК 8К11, Р-170 с бойни части с инертно снаряжение /„земя-земя”/ изцяло се поема от отдел „Бойна подготовка на РВ, той и Контролната група” на Командването на РВ и А-МНО и от нещатните контролни групи на ракетни бригади и бази, участващи в Показа. До този момент отговорността по подготовката и нанасянето на ракетните удари се е поемала от съветската контролна група по време на всички пускове на бойни ракети-носители 8К11 от ОТРК 8К11, Р-170 с бойни части с инертно снаряжение на Площадка-71 от 4-ти ЦДП на МО на СССР-„Капустин Яр”.

Кулминацията на Показа са пусковете на бойни ракети-носители 8К11/Р-11М/ от ОТРК 8К11, Р-170 /„земя-земя”/ с бойни части с инертно снаряжение, извършени за първи и последен път от територията на България.

Показът преминава на два етапа, като първият етап стартира под формата на тактико-специални учения, предшествани от инпекторска проверкана 56 арбр и 129 апртб-гр. Карлово, а вторият етап включва същинските стрелби с ракетните комплекси. В учението са привлечени още 66 арбр и 130 апртб-гр. Ямбол. Изстреляни са 3 ракети-носители 8К11 /Р-11М/ от ОТРК 8К11, Р-170 с бойни части с инертно снаряжение, от които една е подготвена от 130 апртб и изстреляна от 66 арбр по цел отстояща на разстояние 160 км, а другите две са подготвени, както следва: една от техническа батарея на 129 апртб и една от техническа батарея на 56 арбр. Тези две ракети са изстреляни едновременно от 56 арбр под форма на групов удар по цели, отстоящи на около 150 км.

Отлична е стрелбата на 25 камчийски зенрдн с ракета В-750 (1Д) от ЗРК С-75 „Двина” /„земя-въздух”/ от стартови позиции в района на с. Шкорпиловци, област Варна, по движеща се морска цел.

Показът приключва с пуск на ракета С-2 от Брегови противокорабен ракетен комплекс 4К87 „Сопка” „бряг-повърхност” от позиции в местността „Родни Балкани”, област Варна, като целта, представляваща закотвена кораб-мишена е поразена на 100% и получената оценка е „Отличен”.

Тактико-специалното учение завършва успешно без инциденти и допринася изключително много за издигане авторитета и самочувствието на българските ракетчици.

Резултатът от този Показ дава основание на министъра на НО да поиска и получи допълнителни средства от държавния бюджет за БНА и най-вече за подобряване битовите условия в поделенията, както и за отпускане на допълнителни жилища от градския фонд за офицерите и сержантите в отделните гарнизони.

Авторът на тази възпоменателна брошура е изключително благодарен за оказаното съдействие на о.з генерал-лейтенант Димитър Желев Тодоров-Командващ РВ и А от 1964 до 1978 г., на началника на Оперативния архив на БА-подп. инж. Васил Ангелов, на директора на Военноморския музей-гр. Варна-д-р Мариана Кръстева, на о.р. капитан инж. Желю Джуров Кръстев-син на многоуважавания и дългогодишен Командващ РВ и А на ВМФ през 1968 г.- полк. Джуро Желев Кръстев, на консултанта - о.з. полк. д-р инж. доц. Христо Зарков Въгов и на художествения оформител на брошурата-о.з. подп. инж. Иван Христов Лазаров.

Особена благодарност авторът изказва за оказана помощ при написването на този очерк на о.з. полк. инж. Борис Нинов Цветков, о.з полк. инж. Петър Георгиев Тушев, , о.з. полк. инж. Марин Трифонов Шкодров, о.з. подп. Серафим Наков и о.з. подп. инж. Стефан Груев.

Консултант: о.з. полк. д-р инж. доц. Христо Зарков Въгов;

Редактор: Гинка Дончева

            Художествен оформител: о.з. подп. инж. Иван Христов Лазаров