wide_20140402013051_showcase

ПОМНИ ИСТОРИЯТА! ПАЗИ ОТЕЧЕСТВОТО!

 

   Уважаеми приятели,

Асоциация на артилеристите и ракетчиците от запаса „Олимпий Панов" /с абревиатура ААРЗ „Ол. Панов“ и наричана по-долу за краткост “Асоциацията”/ е сдружение на физически и юридически лица с нестопанска цел за осъществяванена общественополезна дейност.Регистриранае на 28. 08. 2018 г. в Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България /РБ/, съгласно разпоредбите на „Закона за юридическите лица с нестопанска цел “ /ЗЮЛНЦ/. Тя е е продължител на традициите на създадения na 09.02.2004 г, по инициатива на група офицери от запаса, служили във формированията на ракетните войски и артилерията на Сухопътните войски, клуб Ракетни войски и артилерия „Олимпий Панов“. Сдружението представлява независима и доброволна организация на офицери, сержанти, войници и цивилни служители с воински звания от запаса, служили в структурите на ракетните войски и артилерията /РВ и А/, както и в други родове войски и видове въоръжени силина Българската армия /БА/.

ААРЗ„Ол. Панов“по своя характер е национална, родолюбива, съсловна, независима и непартийна организация. Тя се изгражда на принципите на доброволността, демократичността и самоуправлението за осъществяване на дейност в полза на обществото.

В своята работа Асоциацията се ръководи от законите на РБ, нейния Устав, Годишния план, решенията на нейните органи за управление и общочовешката етика. Основната нишка в работата на Асоциацията е грижата за преминалите в запаса хора и е свързана с повишаване на техния социален статус в обществото и подпомагането им за тяхното достойно съществуване в цивилния живот.

Сдружението има амбицията да обединява усилията на нейните членове и симпатизанти в цялата страна, независимо от тяхната възраст. Нас ни свързват общи професионални, нравствени, социални, интелектуални и др. интереси и много воински спомени... Така ние ще бъдем по-добре разпознаваеми в обществото, властимащите ще се съобразяват с нас и ще сме в състояние по-добре да реализираме нашите интереси, да виждаме по-надалече и гласът ни да се чува достатъчно силно и ясно. Всички сме убедени, че силата и ефикасността на артилерийския залп, масирания огън и огневия /ракетно-артилерийски/ удар са несъизмеримо по-големи от тези на спорадичните изстрели и стрелби.

Уважаеми колеги, приятели и съмишленици,

С поддържането на настоящия уебсайт /електронна страница/ на ААРЗ „Ол. Панов“, се стремим да направим участието ви в живота на сдружението постоянно / в „реално време“/ - чрез актуална информация, ваши споделяния и общи дискусии по вълнуващи ви проблеми. Достъпът до нея е много лесен - чрез изписване в „Гугъл“ наименованието на Асоциацията. Единственото условие е да имате достъп до Интернет /електронната мрежа/.

Онези от вас, които желаете да станете членове на ААРЗ „Ол. Панов“, сте добре дошли! Необходимото условие е да приемате устава ни и да работите всеотдайно за постигане на определените цел и задачи, които нашето сдружение си поставя за изпълнение.

Управителен съвет на ААРЗ „Ол. Панов“, С., 2018 г.

© 2009-2015 by GPIUTMD

Hit Counter

10270 Views